GHS Fotoklub - Månedens Foto 2015

GHS Fotoklub - Månedens Foto 2015

Retningslinier for konkurrencen:

Kategorier:
Marts: Mad
April: Frøperspektiv
Maj: Rally - frøperspektiv, vand, fart, arkitektur og forår
September: Portræt i miljø
Oktober: Tæt på (åben fortolkning)
November: På rad og række
December: Efterårets farver

Regler for deltagelse:
- Som udgangspunkt kan kun fremmødte medlemmer deltage. Hvis man er forhindret i Grundfos-medfør accepteres deltagelse dog uden fremmøde.
- Hver fremmødt kan deltage med 1 billede (1 serie hvis temaet er serie).

Regler for afvikling:
- Møder med konkurrence annonceres under Agenda.
- Som udgangspunkt bedømmer vi hinandens billeder ved tildeling af hhv. 20, 10 og 5 points fra hver mødedeltager til deres favoritbilleder (dog ikke eget). Udpeget dommer eller bedømmelsesgruppe kan også forekomme.
- Forevisning foregår elektronisk på computer og projektor, medmindre andet meddeles på forhånd.
- Billedet, der samler flest points, er "Månedens Foto" og høster et diplom til fotografen.
- Resultater akkumuleres tillige over året, og der kåres en årets fotograf. Bemærk, at denne kåring ikke er konkurrencens hovedformål, men en foranstaltning, der skal anspore til flittig deltagelse i årets løb.

Regler for billederne:
- Billederne må ikke have været vist i GHS Fotoklub eller allerede deltaget i klubbens konkurrencer eller udstillinger.
- Billederne skal være fra indeværende år.
- Billederne fremsendes pr. email til fkh@ghsfoto.dk senest dagen før konkurrencedagen.
- Filnavne skal indeholde initialer, månedens emne og navn (eks: LHI_Vinter_marts2037).
- Filerne afleveres som .jpg i original opløsning og høj kvalitet, dog helst ikke større filer, end omkring hvad kameraet afleverer på fineste indstilling.

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconMånedsresutater

Author

RSS iconAdmin